PEFC – Program Uznawania Systemów Certyfikacji Leśnej

Druga z organizacji certyfikujących PEFC Council (ang. Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Uznawania Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, utworzoną w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. PEFC powstała w kilka lat po FSC, skupiając się na problematyce leśnictwa w Europie. Jej podstawowym zadaniem jest ewaluacja i doprowadzanie do wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji leśnej. Aby jednak stworzyć płaszczyznę do wzajemnej uznawalności, krajowe systemy muszą się opierać na rozwiązaniach aprobowanych na szczeblu ponadnarodowym. Z tego powodu certyfikacja PEFC odbywa się według standardów krajowych, które są akredytowane przez PEFC. Wśród państw spoza Europy akredytacje tejże organizacji uzyskały między innym Canadian Sustainable Forest Management (Kanadyjskie Zrównoważone Zarządzanie Zasobami Leśnymi) i amerykańska Sustainable Forestry Initiative (Inicjatywa Zrównoważonego Leśnictwa). W sumie certyfikacji zgodnie ze standardami PEFC poddanych zostało 242 miliony hektarów lasów w 29 krajach. W Polsce certyfikowanych jest niespełna 1,1 miliona hektarów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *