Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa

Przebudowa natomiast polega na wykonaniu robót budow­lanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użyt­kowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, po­wierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa.doc3Rozbudowa zaś jest rodzajem budowy, w wyniku której po­wstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego i na­stępuje zmiana charakterystycznych parametrów tego obiektu (kubatury, powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej, szero­kości, wysokości czy długości).

Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa.doc1

Nadbudowa jest jednym ze sposobów zwiększenia, stosun­kowo tanim kosztem, powierzchni mieszkalnej poprzez nadbu­dowę całości lub części kondygnacji w istniejącym już obiekcie. Nie powiększa się powierzchnia zabudowy budynku, ale zmia­nie ulega jego wysokość, kubatura i powierzchnia użytkowa. Dla nadbudowy konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także pozwolenia na budowę. Musisz też pamiętać, że w świetle prawa budowlane­go nadbudowa jest traktowana na równi z budową, zgodnie z ustawą z dn. 7.07.1994 r., prawa budowlanego. Przepisy prawne odnoszące się do budowy, będą zatem również dotyczyć nadbudowy.

Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa.doc2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *